پسر پاییزی منپسر پاییزی من، تا این لحظه: 7 سال و 11 ماه و 12 روز سن داره
پسر بهاری منپسر بهاری من، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 25 روز سن داره

از تو برای تو مینویسم...

پروفایل

شرح وبلاگ

دریارادردامن توجاگذاشته ام وامروزدرآوازموجهاپاورچین پاورچین راه میروم تابه قایق غروب برسم.اولین ستاره مرا به اقیانوس عشق میبردوشمال شادیها همینجاست.روبروی همین کرانه که رودهای رنگین کمان به آن میریزدوشهر آفتاب درآن جاریست. ساحل سرورمن همینجاست....در دامن تو...در دامن ماه....بادورنمایی دریا....‏*‏‏*‏‏*‏ محمدحسین زیبایی متولد9/9/1390 و امیرحسین زیبایی متولد 26/1/1395

نویسنده

آمار

تعداد مطالب : 192
تاریخ عضویت : 5 دی 91