پسر پاییزی منپسر پاییزی من، تا این لحظه: 7 سال و 11 ماه و 12 روز سن داره
پسر بهاری منپسر بهاری من، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 25 روز سن داره

از تو برای تو مینویسم...

عکسها

محمد ناز مامان میشی؟؟؟ آآآآآآآآآآآآآآخخخخخخخخخخخخخخ........آآآآآآآآآخخخخخخخخخ..............آآآآآآآآآآآآآآآخخخخخخخخ ****امروز ظهر بعد از اینکه خونه رو حسابی بهم ریختی .نخ دندون رو پیدا کردی و اونو دور گردن و دست و پاهات پیچیدی و با گریه اومدی پیشم.منم روی زمین خوابوندمت تا نخهارو از دورت باز کنم.کارم که تموم شد دیدم :پسملی خوابه..خوابه.... ***شیطونکم: وروجکم ممنونم از بودنت...... ...
6 خرداد 1392
1