پسر پاییزی منپسر پاییزی من، تا این لحظه: 7 سال و 11 ماه و 12 روز سن داره
پسر بهاری منپسر بهاری من، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 25 روز سن داره

از تو برای تو مینویسم...

خنده بازار

  معنی لغات از اون لحاظ: باید بیشتر فین کنی : Morphine ﻭﺍﻧﺖ : ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺍﭼﯽ : ﭘﺲ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺎﺷﻨﻮﺍﯾﺎﻥ ﭼﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪ؟ : Keyboard ﮔﻨﺪ ﺯﺩﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺶ :Already ﺣﺮﻑ ﻣﻔﺖ : Freezer ﻧﻠﺴﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻻ : ﻧﻠﺴﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﻭﺳﻂ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده.. ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ : ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺧﻮﺍﺭ : ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﻮﺭﭼﻪ ... ﻓﺤﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ : ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻮﻩ ﯼ ﮐﺎﻝ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ : ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺪﺩ ۴ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ : ﺭﻭﺑﺎﺕ ﻣﺸﻬﺪ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﺘﻪ ﻣﺎﺳﺖ : ﺁﻥ ﮔﺮﺑﻪ مال ماست. ﮔﻮﮔﻮﻟﯽ : ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺮﻭﺱ ﻟﯽ ﻭ ﮔﻮﮔﻮﺵ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ : ﺷﻬﺮ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻭﯾﻼ : ﻭﯾﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺵ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﺟﺎ...
28 تير 1393

قندوووووون من

   عکس بالا برای روزی هست که پسرک رو بردیم برنامه کودک مداد رنگی، اول با همه بچه ها رفت داخل و خوشحال بود،یکی دو صحنه هم توی تلویزیون نشونش دادن،اما تا خاله از بچه ها سوال کرد و همه بچه ها بلند جوابش رو دادن و دست زدن.پسرک ترسیدو با هق هق تحویلمون دادنش. البته خودش گفت:نی نی منو زد  ************************************** من و پسرک توی آسانسور منتظریم باباش بیاد ، بخاطر اینکه سرو صدا نکنه، ازش پرسیدم :؛ من:عروسکت رو کی خریده؟ پسرک: دایی جون. من: لاک پشت شب خوابت رو کی خریده؟ پسرک: مریمی. من: دوچرخه ات رو کی خریده؟ پسرک: بابایی در همین حین بابا فرهاد وارد آسانسور شد و پسرک رو به من ...
22 تير 1393

آدمهای ساده را دوست دارم

آدمهای ساده را دوست دارم. همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند. همان ها که برای همه لبخند دارند.  همان ها که همیشه هستند، برای همه هستند. آدمهای ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعتها تماشا کرد؛  عمرشان کوتاه است. بس که هر کسی از راه می رسد یا ازشان سوء استفاده می کند  یا زمینشان میزند یا درس ساده نبودن بهشان می دهد. آدم های ساده را دوست دارم. بوی ناب “آدم” می دهند. ...
19 تير 1393

میدونی فقر چیه ؟

 فقر چیست؟ ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ۲ ﺗﺎ ﺍﻟﻨﮕﻮ ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ۲ ﺗﺎ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯼ ﺩﻫﻨﺖ ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺭژ ﻟﺒﺖ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﺦ ﺩﻧﺪﻭﻧﺖ ﺗﻤﻮﻡ ﺑﺸﻪ ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﺟﻠﻮﯼ ﻣﻬﻤﻮﻧﺖ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﻡ ﺩﯾﺸﺐ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﺷﺐ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻋﺮﻭﺱ ﻓﺨﺮﯼ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻭ ﺯﻥ  ﺻﯿﻐﻪ ﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﻭﺳﻄﯿﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻣﺎﺗﺎﺭﯾﺦ  ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﻧﺪﻭﻧﯽ ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﯿﺰﯼ  ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻬﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺸﯽ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺭﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯽ ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺑﺰﻧﯽ ﻭﻟﯽ ، ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪﺑﭽﻪ ﺍﺕ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﮑﻨﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﺖ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐﺍﺗﻔﺎﻕ ﻗﺎﺏ ﻋﮑﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺕ ﺭﻭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ...
19 تير 1393

شبها که تو میخوابی

شبها که تو میخوابی و مژه های بلندت را بر هم میگذاری .فرصتی میابم که با آرامش نگاهت کنم و غرق لذت شوم از بودنت ،چشمانم غرق اشک میشود از خواستنت،و فقط من هستم و تو و خدایی که تورو به من بخشید... شبها که تو میخوابی و من با تمام وجود هوایت را نفس میکشم و میگذرند ثانیه ها و دقیقه ها و شاید ساعتها و ساعتها که من مست چشمانت ،حتی پلک برهم نگذاشته ام و درگیرم با خاطراتت و چه دلتنگ میشوم برای دیروزها... شبها که تو میخوابی و بی هیچ دغدغه و فکر و خیالی سرت را روی بالش میگذاری ، من غرق میشوم در افکار درهم مادرانه ام و نقشه هایی که در سر دارم برای آینده ات، گاه لبخند میزنم و گاه بغض میکنم، و در آخر با لمس گونه ها و لبهایت آرامش میگیرم و برا...
18 تير 1393

دو سال و هفت ماهگی برگشت مامانی و بابایی

قند عسلم سلام؛الان یکی از نیمه شبهای ماه رمضونه،ساعت 3 و 45 دقیقه نیمه شبه ،این شبها بازار جام جهانی فوتبال هم داغ داغه! جیگر مامانی دو سال و هفت ماهش هم تموم شده ولی هنوز همون وروجک شیطونه قبلی هست.که لجبازی و حسودی هم به کارهاش اضافه شده.یه دو هفته ای میشه که به همه حسادت میکنه،اگه من با محبت با کسی حرف بزنم .مثلا بگم عزیزم،،جیغ میزنه و میگه:خودت نگو عزیزم و میاد تو بغلم میشینه،همینطور اگه کسی بامن با محبت حرف بزنه.این قضیه بجز من شامل حال همه میشه پسرم حروف الفبای انگلیسی، شمارش اعداد تا 10،و حدود ده شعر رو خودش به تنهایی و بدون کمک میخونه تمام حروف رو بجز (ژ)و( ر)درست تلفظ میکنه و بجای این حروف (ج) و (ل)میگه.به رژ می...
15 تير 1393
1